Generelt:

20-Januar-2020

Generalforsamling d. 20-02-2020 kl19

Sted: Nørhalne Forsamlingshus, 1. sal (vindeltrappen på bagsiden)
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af juniorrepræsentantet og juniorsuppleant
9. Valg af revisor
10. Udnævnelse af klubmester i dressur og spring
11. Evt.

15-Januar-2019

Generalforsamling d. 25-02 19:30

Info følger!
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af sportsudvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Udnævnelse af klubmester i dressur og spring
11. Evt.

26-Februar-2018

Generalforsamling, Nørhalne skole kl. 19.30.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg:
Karina Mie Sørensen, ønsker ikke genvalg
Maria Kjeldgaard, ønsker ikke genvalg
John Lind, genopstiller
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af juniorrepræsentantet og juniorsuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Udnævnelse af klubmester i dressur og spring
11. Evt.

Ridelejr 2016

20-Marts-2016

Planlægningen er igang .....

Så er der åben for tilmelding til årets Ridelejr som traditionen tro holdes i Lille Norge (Saltum) - fra den 26. til den 29. juni.

Ridelejren byder på masser af ridning i skov og ved strand samt hygge og forskellige aktiviteter :-)

Deltagerne ankommer søndag eftermiddag og turen afsluttes med familie/grillaften onsdag aften, hvor forældre, søskende og kærester er velkomne.

Ud og hjemtransport af heste sørger man så vidt mulig selv for.

Hestene fordeles på mindre græsfolde, med få på hver for at undgå problemer.

På ridelejren kan der købes sodavand, chips og slik.

Deltagelse er på eget ansvar og der gøres opmærksom på, at stort set alt aktivitet med hestene kommer til at foregå på strand, i skov samt langs veje ..... hvorfor det er et krav at rytterne kan håndtere deres heste i disse situationer.

Tilmelding sker til Pia Lind ....enten ved at sende en mail til pia.lind@hotmail.com eller en privatbesked over facebook,
samt indbetaling på konto 9210-4561131673.

Pris medlemmer 550 kr / Ikke medlemmer 800 kr

Husk at opgive navn ved indbetaling og navn, alder og tlf.nr ved tilmelding.

Plads til maks. 20 heste. Medlemmer har 1. priortet ved tilmelding inden 1/6.

Endeligt program/huskeliste sendes direkte til deltagerne.

Spørgsmål kan rettes til Pia 20105066 eller Louise 23963519

Vi glæder os til at se jer.